طراحی استند

طراحی استند

ساخت استند

فرآیند طراحی استندهای تبلیغاتی با توجه به پارامترهای زیر انجام می گردد:

وزن محصول، ابعاد محصول، تعداد محصول در هر استند، فضای قابل استفاده برای هر استند و مقدار هزینه ی هر استند

طرح و ایده های خلاقانه ی متخصصین شرکت استند سالید با استفاده از نرم افزارهای طراحی قطعات و سازه های صنعتی در زمینه های ساخت، تولید و مباحث گرافیکی پیاده سازی می گردد.
همچنین استانداردهایی برای طراحی استندها در سبکهای مختلف وجود دارد که متخصصین شرکت استند سالید به منظور ارتقای محصولات و رضایت مشتری آماده ی ارائه ی تجربیات خود در این زمینه می باشند.

Copyright 2006-2016 Web Designed By YasanCo ©