طراحی و ساخت جعبه فلزی

جعبه فلزی

گروه استند سالید قادر است انواع جعبه های فلزی برای موارد خاص طراحی و تولید نماید که شامل باکس های فلزی می باشد.

مهمترین مزایای جعبه فلزی

سطح تبلیغات وسیع

استند های استاده سطخ تبیغات وسیعی دارند


صرفه جویی در زمان وهزینه

با استندهای ایستاده سالید در هزینه و زمان خود صرفه جویی فرمایید


نصب و راه اندازی سریع

نصب و راه انداز استند عای ایستاده سالید بسیار سریع و آسان است


حمل و نقل آسان

استندهای استاده سالید یه راحتی حمل و نقل و جانمایی میگردد


نمونه کارهای جعبه فلزی

جعبه فلزی

 • نام استند : جعبه فلزی آرایشی کالیستا
 • جنس استند : چوبی
 • ابعاد استند : 0/5 * 1/5
 • تعداد سفارش: 2000
 • قیمت تمام شده : 400/000 تومان

جعبه فلزی

 • نام استند : جعبه فلزی آرایشی کالیستا
 • جنس استند : چوبی
 • ابعاد استند : 0/5 * 1/5
 • تعداد سفارش: 2000
 • قیمت تمام شده : 400/000 تومان

جعبه فلزی

 • نام استند : جعبه فلزی آرایشی کالیستا
 • جنس استند : چوبی
 • ابعاد استند : 0/5 * 1/5
 • تعداد سفارش: 2000
 • قیمت تمام شده : 400/000 تومان

جعبه فلزی

 • نام استند : جعبه فلزی آرایشی کالیستا
 • جنس استند : چوبی
 • ابعاد استند : 0/5 * 1/5
 • تعداد سفارش: 2000
 • قیمت تمام شده : 400/000 تومان

جعبه فلزی

 • نام استند : جعبه فلزی آرایشی کالیستا
 • جنس استند : چوبی
 • ابعاد استند : 0/5 * 1/5
 • تعداد سفارش: 2000
 • قیمت تمام شده : 400/000 تومان

جعبه فلزی

 • نام استند : جعبه فلزی آرایشی کالیستا
 • جنس استند : چوبی
 • ابعاد استند : 0/5 * 1/5
 • تعداد سفارش: 2000
 • قیمت تمام شده : 400/000 تومان

جعبه فلزی

 • نام استند : جعبه فلزی آرایشی کالیستا
 • جنس استند : چوبی
 • ابعاد استند : 0/5 * 1/5
 • تعداد سفارش: 2000
 • قیمت تمام شده : 400/000 تومان

جهت مشاوره و سفارش با ما تماس بگیرید.

Copyright 2006-2019 Web Designed By YasanCo ©