مقالات استند

آخرین مقالات

استند چیست؟

میتوان گفت استند یک سازه نمایشگاهی و تبلیغاتی است که به میزان بالایی درمعرض دید و توجه مخاطبان است

نقش استند در تبلیغات

با توجه به گسترش فناوری های مختلف در جهان و تخصصی شدن مشاغل و اصناف،امر بازاریابی و فروش برای معرفی محصولات...

طراحی استند

فرآیند طراحی استندهای تبلیغاتی با توجه به پارامترهای زیر انجام میگردد.

ساخت استند

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ابداع دستگاهها و تجهیزات جدید در صنایع مختلف طراحی و ساخت استندهای تبلیغاتی ...

Copyright 2006-2016 Web Designed By YasanCo ©